.

Activitatea principală declarată conform codificării: ( CAEN Rev.2 )
0510 – Extracţia cărbunelui superior (pcs=>23865 kj/kg)


Activităţi secundare declarate conform codificării ( CAEN Rev.2)